Niekwestionowany autorytet w dziedzinie opieki pielęgniarskiej nad ranami trudno gojącymi, odleżynami i ranami nowotworowymi. Ekspert Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w zakresie pielęgniarstwa, w obszarze opieki długoterminowej oraz leczenia ran w szpitalach, hospicjach i zakładach opiekuńczo leczniczych, również jako pielęgniarka oddziałowa i przełożona pielęgniarek. Doświadczony wykładowca kursów specjalizacyjnych, opiekun staży w ramach praktyk zawodowych dla pielęgniarek, kursów specjalizacyjnych, kwalifikacyjnych etc. Autor licznych artykułów i doniesień konferencyjnych.