Combat Medic, instruktor ratownictwa taktycznego, doświadczony sędzia zawodów z zakresu ratownictwa taktycznego zespołów specjalnych. Pierwszy Polak, który ukończył zaawansowany kurs dla medyków bojowych CTM (hell week) w WSMC. Szkoleniowiec w zakresie medycyny pola walki oraz dowodzenia pracą zespołu w trudnych warunkach.