Doktor farmacji, wykładowca uniwersytecki, pracownik naukowy. Posiada 20 lat doświadczenia w zakresie farmacji, w tym farmacji szpitalnej, zwłaszcza w obszarze farmakoekonomicznych aspektów szpitalnej gospodarki i logistyki lekowej, a także nowoczesnych rozwiązań logistycznych oraz teleinformatycznych dla szpitali.