Magdalena Jurczyk

Magister farmacji, specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej, autor licznych wystąpień i szkoleń w zakresie sporządzania leków cytostatycznych, a także gospodarki materiałami i wyrobami medycznymi. Poza działalnością szkoleniową, zajmuje się pracą naukową oraz farmacją szpitalną, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w warunkach jałowych.

Read more
Czy da się przygotować do zakażenia wirusem COVID 19?

W trakcie pracy nad rozdziałem mojej książki Biały Głód, zatytułowanym Czy można przygotować się do pobytu w szpitalu? starałem się jakoś zebrać informacje o działaniach, które potencjalnie mogą zwiększyć szanse chorego na powodzenie planowanego procesu terapeutycznego. Dziś wiem, że na pewno tak, a proces ten opisywano i nazwano PREHABILITACJĄ już w 1946 roku. W Polsce największym autorytetem […]

Read more
Prehabilitacja w czasie epidemii

Prehabilitacja obejmuje złożony zespół działań profilaktyczych mających na celu poprawę zdrowia i kondycji pacjentów, przed przewidywanym, nadchodzącym stresorem fizjologicznym, aby zwiększyć ich szanse na powodzenie procesu terapeutycznego, skrócić rekonwalescencję oraz ograniczyć ryzyko powikłań. Jednym z niezamierzonych konsekwencji działań, związanych z profilaktyką zakażeń Covid-19, głównie z obowiązkowym dystansem społecznym i ograniczeniem zakresu usług świadczonych przez placówki […]

Read more