WYKAZ A – LEKI BARDZO SILNIE DZIAŁAJĄCE

Kategoria: Ogólne
Data dodania: 2023-12-29

Zgodnie z przepisami w placówkach ochrony zdrowia leki bardzo silnie działające muszą być przechowywane osobno, w sposób uniemożliwiający dostęp pacjentów i osób postronnych (np. zamykane na klucz szafki, szuflady itp.), a miejsce ich przechowywania powinno być czytelnie oznaczone.

Te dodatkowe środki ostrożności wynikają z faktu, że leki te wywołują bardzo silny efekt farmakologiczny już po przyjęciu bardzo małych dawek, co w przypadku omyłkowego podania, lub przekroczenia dawki, stwarza wysokie ryzyko zatrucia mogącego zagrażać życiu pacjenta. Powszechnie stosowane leki mogą zawierać dawkę nawet kilku gramów, gdy leki z wykazu A, ze względu na siłę działania substancji czynnej nierzadko dawkowane są już w mikrogramach. Dla orientacji 1 gram to aż 1.000.000 mikrogramów. Niekiedy leki te, cechuje także bardzo wąska rozpiętość terapeutyczna, co dodatkowo wymusza wyjątkowo ostrożne postępowanie przy dawkowaniu i podawaniu, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w wieku podeszłym. Oddzielne przechowywanie i wyraźne oznaczenie leków bardzo silnie działających ma na celu ostrzeżenie, że mamy do czynienia z lekiem, wymagającym szczególnie uważnego postępowania.

Naklejki Wykaz A – leki bardzo silnie działające wytworzono z bardzo wytrzymałego materiału, który dodatkowo zalaminowano, by zwiększyć jego odporność na detergenty i płyny do dezynfekcji. Naklejkom nadano uniwersalne dla całej serii wymiary 18 × 3 cm, zapewniające możliwość naklejenia na mniejsze powierzchnie, przy zachowaniu pełnej czytelności.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-01-22 13:04:28
Szkolenie PIERWSZA POMOC - POSTĘPOWANIE W URAZACH - podsumowanie W minioną sobotę w Szkole Podstawowej nr 40 im. J. Ziętka z Oddziałami Integracyjnym w Tychach zrealizowaliśmy kolejne szkolenie z zakresu niesienia pierwszej...
Więcej mdi-menu-right
2024-01-06 18:05:53
PRZECHOWYWANIE TABLETEK POZA BLISTREM - NAJKRÓCEJ JAK TO MOŻLIWE Przechowywanie tabletek lub ich fragmentów poza opakowaniem bezpośrednim, zawsze stwarza ryzyko dekompozycji struktury nadanej im przez producenta. Wiele leków,...
Więcej mdi-menu-right
2024-01-07 17:34:18
BIAŁY GŁÓD (...) Kilka lat temu, będąc pacjentem oddziału zakaźnego jednego ze szpitali wojewódzkich, z wyjątkowo przykrym wyżywieniem, obserwowałem, jak wieczorem pacjen...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right