Skuteczny Przedstawiciel handlowy w dystrybucji leków i suplementów (komunikacja, wiedza o obszarze produktowym, sprzedaż).

  • Specyfika pracy przedstawicieli handlowych, zajmujących się dystrybucją leków i  suplementów, wymaga wysokich kwalifikacji zarówno w obszarze oferowanych produktów, jak i miękkich umiejętności komunikacyjnych.
  • Aby osiągnąć sukces zawodowy i czerpać satysfakcję ze sprzedaży warto dokładnie zdefiniować swoje cele oraz silne strony, a także poznać klienta i utrzymać z nim dobre, długotrwałe relacje.

Podstawy ziołolecznictwa w zakresie produktów leczniczych i suplementów diety pochodzenia naturalnego.

  • Zioła i preparaty otrzymywane z roślinnych surowców leczniczych, z roku na rok stanowią coraz ważniejszy segment rynku OTC.
  • Różnice pomiędzy na pozór podobnymi produktami mogą jednak sprawiać, że ich jakość i skuteczność będzie diametralnie różna.
  • Dzięki znajomości podstaw ziołolecznictwa, towaroznawstwa i specyfiki rejestracyjnej znacznie łatwiej ocenić realną wartość danego surowca, czy specyfiku.
  • Szkolenie to dedykowane jest zwłaszcza osobom rozpoczynającym pracę w obszarze szeroko rozumianego rynku leku roślinnego i  naturalnego.

OFERTA