Wycieczki i terenowe zajęcia botaniczne, dostosowane do potrzeb odbiorców.

 • Wiedza o otaczającym nas świecie natury, sprawia, że lepiej go rozumiemy.
 • Znajomość otaczającej nas przyrody, charakteru i różnorodności siedlisk oraz właściwości gatunków drzew i roślin zielnych, to ważny element edukacji, na wszystkich poziomach kształcenia.
 • Wycieczki botaniczne, to nie tylko okazja do poznania lokalnej tożsamości przyrodniczej, ale to również znakomita forma rekreacji, sprzyjająca integracji grupy.

Grzyby owocnikowe jako baza surowcowa substancji leczniczych i potencjalne źródło leków.

 • Królestwo grzybów stanowi bardzo liczną, a przy tym mało znaną, z punktu widzenia właściwości leczniczych grupę surowcową.
 • Świat grzybów owocnikowych jest równie zróżnicowany pod względem, substancji biologicznie czynnych, co świat roślin naczyniowych.
 • Grzyby lecznicze są z powodzeniem stosowane w oficjalnej medycynie wielu krajów Azji, zwłaszcza w leczeniu nowotworów.
 • W Europie, wiedza o leczniczym potencjale grzybów, jest coraz bardziej popularna, co skutkuje kolejnymi preparatami zarejestrowanymi na rynku leków i suplementów diety.

Dzikie rośliny użytkowe w survivalu i turystyce kwalifikowanej – wykłady/warsztaty

 • Rośliny otaczające człowieka, od zawsze stanowiły najważniejsze źródło surowców umożliwiających nie tylko przeżycie, ale i rozwój cywilizacyjny.
 • To dzięki znajomości roślin jadalnych, leczniczych, nadających się do budowy schronienia i rozpalania ognia, ludzie pierwotni osiągnęli przewagę nad otaczającą ich dziką przyrodą.
 • W czasach dzisiejszych, znajomość właściwości roślin jest cennym uzupełnieniem wiedzy przyrodniczej, a także survivalowej, umożliwiającej przetrwanie w sytuacjach kryzysowych.

Współczesne i historyczne metody rozpalania ognia w sytuacjach kryzysowych – warsztaty.

 • Dzięki umiejętności rozniecania i utrzymywania ognia, pierwsi ludzie mogli nie tylko skuteczniej chronić się przed chłodem i zwierzętami, ale również przygotowywać łatwiej przyswajalną żywność i zacieśniać więzi społeczne.
 • Do dziś krąg ogniska rozświetlający noc, budzi w nas poczucie bezpieczeństwa.
 • Znajomość różnorodnych metod i praktyczna umiejętność samodzielnego niecenia, czy krzesania ognia z wykorzystaniem naturalnych zasobów, w trakcie dalszych, bądź bliższych wypraw zwiększa poczucie pewności, a także daje wielką satysfakcję.

OFERTA