Kurs pierwszej pomocy

  • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, dostosowane do specyfiki podmiotu, powinny być stałym elementem programu szkoleniowego każdego zakładu pracy.
  • Aby zdobyte umiejętności mogłyby być jak najlepiej wykorzystane w praktyce, konieczne są szkolenia cykliczne, w trakcie których prezentowane są najnowsze rozwiązania, a umiejętności praktyczne utrwalane w trakcie warsztatów praktycznych.
  • Szkolenie obejmuje wykłady oraz praktyczne ćwiczenia, w trakcie których pracujemy z fantomami, defibrylatorami i innym zaawansowanym sprzętem szkoleniowym.

Kurs ratownictwa taktycznego

  • Znajomość procedur postępowania ratowniczego, w warunkach pola walki znacznie różni się od działań regularnych w strukturach Ochrony Zdrowia.
  • Dzięki realistycznym, opartym na przykładach praktycznych ćwiczeniach, możliwe jest przybliżenie trudnej specyfiki ratownictwa taktycznego.
  • Kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów – praktyków, w oparciu o doświadczenia i procedury służb mundurowych.

OFERTA